Ανακαινίσεις Κατοικιών & Επαγγελματικών Χώρων

Με πολυετή εμπειρία στον τομέα των κατασκευών, πραγματοποιούμε μερικές ή ολικές ανακαινίσεις κατοικιών & επαγγελματικών χώρων, όπως καταστήματα, γραφεία, ξενοδοχεία κλπ. καθώς και διαμορφώσεις, διακοσμήσεις εσωτερικών & εξωτερικών χώρων, χωρίσματα - ψευδοροφές, γυψοσανίδες κλπ. 


■  ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

■  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ
■  ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

■  ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ - ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ - ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ