Τα Έργα μας

Η εταιρεία μας έχει πραγματοποιήσει πλήθος κατασκευαστικών έργων, από διαμορφώσεις και κατασκευή χωρισμάτων - γυψοσανίδων, μέχρι πλήρεις ανακαινίσεις κατοικιών και καταστημάτων με μεγάλη επιτυχία. Παρακάτω μπορείτε να δείτε μερικά από αυτά τα έργα που έχουμε ολοκληρώσει μέχρι σήμερα:

                        Πολυκατοικία


                        Ανακαίνιση Μονοκατοικίας 1


                        Ανακαίνιση Μονοκατοικίας 2


                        Ανωδομή


      Γυψοσανίδες - Χωρίσματα