Τα Έργα μας

2286028889 - 2102484720 - 6936855225


Η εταιρεία μας έχει πραγματοποιήσει πλήθος κατασκευαστικών έργων, από διαμορφώσεις και κατασκευή χωρισμάτων - γυψοσανίδων, μέχρι πλήρεις ανακαινίσεις κατοικιών και καταστημάτων με μεγάλη επιτυχία. Παρακάτω μπορείτε να δείτε μερικά από αυτά τα έργα που έχουμε ολοκληρώσει μέχρι σήμερα:

Πολυκατοικία

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ

Ανακαίνιση Μονοκατοικίας 1

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1

Ανακαίνιση Μονοκατοικίας 2

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 2

Ανωδομή

ΑΝΩΔΟΜΗ

Γυψοσανίδες - Χωρίσματα

ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ - ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ